Dement Oostende in het nieuws

Woonblokken bedreigen beschermd dorpszicht van Stene

Sinds begin deze maand dagen loopt een openbaar onderzoek naar de plannen van de bouwfirma Hyboma voor de site Sandershoeve. Wat officieel een “groepswoningproject” genoemd wordt, betreft in re

De ver(k)rotting van Oostende

Het voorstel aan het beleid "Een pand kan de stadsstructuur ondersteunen, bijvoorbeeld door beeldbepalend te zijn op een plein of as. Een hoekpand verdient bijzondere aandacht; als de kruisen

De saga van het Hotel du Louvre

Inleiding : hoe de stad Oostende haar erfgoed verpatste aan een bouwpromotor Eind jaren ‘90 kocht de stad Oostende met subsidies uit het Sociaal Impulsfonds het Hotel du Louvre aan om er

Dement geeft opnieuw postkaart uit

Koop onze steunkaart voor 2015 U kan onze acties voor het behoud van het Oostends erfgoed steunen door sympathiserend lid van onze vereniging te worden. Dit jaar doen we dit via de verkoo

Cartoons

Schepen van erfgoed Tommelein wordt lid van Dement. Snapt onze schepen voor erfgoed Bart Tommelein nu eigenlijk het moeilijk opgebouwd erfgoedbeleid?

Zal Johan Vande Lanotte zijn verkiezingsbelofte inslikken?

Hotel du Louvre Bekijk onze videomontage Een stedenbouwkundige vergunning wordt niet uitgereikt door de schepen bevoegd voor Stedenbouw, maar wel door het ganse schepencollege, d
Image

Dement Oostende VZW

tel: 0468 20 04 90
info@dementoostende.be

EasyCookieInfo